• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Filmy, które warto obejrzeć w tym roku.

Na decyzję o wyborze oraz podziale zadań przewozowych w wielkie mierze oddziałują koszty: sprawny koszt przewozu oraz alternatywny koszt transportu, inaczej wydatki poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość indywidualnych kosztów i ich udział w kompletnym środku przewozu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku transportu żądającego drogich urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one tudzież w transporcie kolejowym oraz automobilowym. Koszty efektywne rosną wspólnie z odległością, ale maleją wraz ze wzrostem ładowności środka transportu – tu sprawdź ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, składników demograficznych i politycznych. Najważniejszą rolę w transportach międzynarodowych odgrywa widoczny każdego dnia transport morski, który obsługuje 70% globalnej wymiany.

1. Kliknij tutaj

2. Zobacz stronę

3. Zobacz teraz

4. Kontynuuj

5. Zobacz szczegóły

Categories: Blog

Comments are closed.